Trở về trang chủ

Câu hỏi thường gặp

I. Các câu hỏi về đăng tin:

1. Làm thế nào để đăng tin bất động sản trên Askorean?

2. Vào đâu để xóa, sửa, xem các tin đã đăng ?

3. Tại sao tôi đăng tin nhưng không thấy hiện?

4. Đăng tin có mất phí không?

5. Nạp tiền vào tài khoản bằng cách nào?

II.  Các câu hỏi về đăng ký – đăng nhập:

6. Tại sao tôi nên đăng ký thành viên?

7. Đăng ký thành viên như thế nào?

8. Tôi phải làm gì khi quên Tên đăng nhập/ Mật khẩu?

9. Tại sao tôi không thể đăng nhập?

10. Đổi mật khẩu bằng cách nào?

11. Tôi đăng nhập vào website bằng tài khoản Google, Facebook có được không?

III.  Các câu hỏi về Askorean và cách liên hệ 

12. Làm thế nào để tìm kiếm thông tin bất động sản trên Askorean?

13. Các tiện ích trên trang bất động sản của Askorean?

14. Khi cần tôi có thể liên lạc với ai?

1. Làm thế nào để đăng tin bất động sản trên Askorean?

Để sử dụng chức năng đăng tin trên trang Bất động sản của Askorean, bạn phải đăng ký tài khoản trên www.Askorean.com


Bạn truy cập vào www.askorean.com , kích vào phần Đăng ký (phía trên cùng, bên phải màn hình) để đăng ký thành viên. Khi đăng ký và kích họat tài khoản thành công, bạn sử dụng tài khoản đó để đăng nhập và đăng tin theo các bước hướng dẫn. Khi đăng tin theo hình thức này, bạn có thể vào phần quản lý tin đăng để chỉnh sửa thông tin.

 

Lưu ý:

 

  • Trong quá trình đăng tin, bạn phải thực hiện đầy đủ các thao tác theo hướng dẫn
  • Điền đẩy đủ thông tin vào các mục có đánh dấu “*”
  • Tiêu đề và nội dung phải viết in thường, có dấu, chuẩn chính tả
  • Tin đăng sẽ được hệ thống kiểm duyệt và cho hiển thị lên site
  • Khách hàng vui lòng tuân thủ các quy định về tin đăng của Askorean
2. Vào đâu để xóa, sửa, xem các tin đã đăng ?
3. Tại sao tôi đăng tin nhưng không thấy hiện?
4. Đăng tin có mất phí không?
5. Nạp tiền vào tài khoản bằng cách nào?
6. Tại sao tôi nên đăng ký thành viên?
7. Đăng ký thành viên như thế nào?
8. Tôi phải làm gì khi quên Tên đăng nhập/Mật khẩu?
9. Tại sao tôi không thể đăng nhập?
10. Đổi mật khẩu bằng cách nào?
11. Tôi đăng nhập vào website bằng tài khoản Google, Facebook có được không?
12. Làm thế nào để tìm kiếm thông tin bất động sản trên Askorean?
13. Các tiện ích trên trang bất động sản của Askorean?
14. Khi cần tôi có thể liên lạc với ai?